YÖNETİM KURULU

Cabir yönetim kurulu

1 – Ali Salmanlı Başkan
2 – İbrahim Şeren B. Yardımcısı
3 – Çetin Otay B. Yardımcısı
4 – Hüseyin Çaça B. Yardımcısı
5 – Ali Koç Sekreter
6 – Ahmet Talan Sayman ve muhasip
7 – Ahmet Erdem Kars bölge temsilcisi
8 – Behlül Salmanlı Iğdır bölge temsilcisi
9 – Abdullah Şabahat Ege bölge temsilcisi